112Security
De mens de sterkste schakel

The Security Awareness game 

Met de security awareness game hebben we een laagdrempelige en leuke manier ontwikkeld om medewerkers meer security aware te maken.
Bedrijven zijn zich vaak niet bewust van de risico's die ze lopen door cybercrime. En als bedrijven zich er wel bewust van zijn ligt de focus vaak op het nemen van
technische maatregelen zoals virusscanners, firewalls etc. Daarbij wordt de mens vaak vergeten of is daar minder aandacht voor.


Incidenten worden vaak
veroorzaakt door mensen. Mensen doen dit echter niet bewust en zelfs vaak uit goedheid of uit vertrouwen. Als er een mailtje binnenkomt van de directeur met het verzoek een enquete in te vullen en daarbij allerlei gegevens aan te leveren dan willen medewerkers daar natuurlijk graag aan meewerken. Had men echter geweten waar men op moet letten bij een mailtje om de echtheid vast te stellen, dan had men deze enquete nooit ingevuld...en dit voorval direct bij de leidinggevende gemeld.

Dit is een vorm van security awareness. Wij willen medewerkers helpen om dergelijke gevaren te herkennen te helpen de organisatie veilig te houden.


Daarvoor hebben we de
Security Awareness Game ontwikkeld. Geen droge tekst, documenten en bakken met informatie over uw medewerkers uitstorten, maar een leuk en interactief SPEL doen waarin op luchtige manier, met een goede balans tussen humor, ernst, praktijkvoorbeelden en koppeling naar de dagelijkse werkzaamheden zorgen dat ieder meer secure aware wordt!